chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком в Чернівецькому транспортному фаховому коледжі у 2023 році

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних освітніх  та інших послуг, які можуть надаватися Чернівецьким транспортним фаховим коледжем

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення вступного випробування у формі співбесіди до Чернівецького транспортного фахового коледжу у 2023 році

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Чернівецького транспортного фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Чернівецького транспортного фахового коледжу

Положення про педагогічну раду у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про організацію навчального процесу в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про методичну раду у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про адміністративну раду у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про методичне забезпечення навчальної дисципліни в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про практичне навчання студентів в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про практичну роботу в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про лабораторну роботу в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про самостійну роботу студентів в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про відкриті заняття в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про оцінювання знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про підготовку та захист дипломних проектів в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про тижні циклової комісії у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про надання дозволу на вільне відвідування занять студентами у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про стипендіальну комісію у ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про організацію виховної роботи в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про доступ до публічної інформації

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про бібліотеку

Положення про відділення

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про процедуру і підстави для видачі випускникам документа про освіту

Положення про бухгалтерію

Положення про канцелярію

Положення про робочі та дорадчі органи

ПОЛОЖЕННЯ про особливості користування гуртожитками Чернівецького транспортного фахового коледжу

Положення про кураторів груп

Положення про методичне об’єднання кураторів груп

Положення про старосту групи

Положення про школу молодого викладача

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про циклову комісію

Положення про адміністративно-господарську частину

Положення про архівний підрозділ

Положення про експертну комісію

Положення про заочне відділення

Положення про заохочення та надання матеріальної допомоги працівникам

Положення про профспілкову організацію працівників

Положення про профспілкову організацію студентів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищой освіти в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”

Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”