Фінансова звітність

Баланс на 01 січня 2020 року Баланс на 01 липня 2020 року

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2020 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 січня 2020 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2020 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до ЗВІТУ за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2020 року

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма N 7м.1) на 01 липня 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 липня 2020 року