chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Електронна бібліотека

Здається, що в сучасному світі роль книги відійшла на другий план. І правда, дехто вважає, навіщо потрібна книга, якщо є Інтернет? Адже з сайтів можна отримати будь-яку інформацію…

Нині освіта орієнтована не лише на одержання знань, а й на формування таких якостей фахівця, як ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність. Майбутній професіонал має прагнути до самоосвіти впродовж усього життя, оволодівати новими технологіями і розуміти можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися в соціальній і майбутній професійній сфері, розв’язувати проблеми і працювати в команді, бути готовим до перевантажень, стресових ситуацій і вміти швидко з них виходити.

Відповідно постає потреба в нових підходах до організації освітнього процесу, зміні формату спілкування студентів та викладачів, упровадженні ефективної самостійної роботи студентів.

Однією з ключових компетентностей сучасного фахівця є вміння раціонально працювати з інформацією, орієнтуватися в інформаційних потоках, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, ефективне використання яких закладає підґрунтя для розкриття творчого потенціалу студента, успішного вирішення ним інформаційно-дослідних завдань, набуття умінь і навичок спілкування в різних сферах і ситуаціях, підвищення мотивації і створення потреби в навчанні, реалізації індивідуального підходу за допомогою мережі Інтернет тощо.

Ера комп’ютерних технологій — це не майбутнє, а сьогодення.

Електронні бібліотеки – це складні інформаційні системи, які є сховищами знань. Основним їхнім досягненням є гнучкість організації інформації, що надається в електронній формі, доступ до якої здійснюється засобами комп’ютерних комунікацій.

Електронна бібліотека забезпечує доступ до віддалених, розподілених і різнорідних інформаційних ресурсів.

У сучасних умовах завдання бібліотек закладів фахової передвищої освіти істотно розширюються – бібліотеки стають інформаційними центрами, які надають доступ до своїх фондів, до електронних публікацій і баз даних на сучасних носіях, а також до віддалених ресурсів у режимі онлайн.

В умовах сьогодення, коли значна кількість годин у навчальних планах закладів фахової передвищої освіти відведена самостійній роботі студентів, роль бібліотеки як навігатора, що орієнтує читача в інформаційних потоках і в межах своєї компетенції допомагає долати складнощі пошуку й збору інформації, зростає. Електронні інформаційні ресурси, які формуються бібліотекою Чернівецького транспортного фахового коледжу, нині є необхідним елементом у створенні нових моделей комунікації і потребують нових форм взаємодії працівників закладу освіти та їх вихованцями.

Отже, електронні бібліотеки є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти, що впливає на її якість.

Електронні версії підручників, рекомендованих МОН України

АНГЛІЙСЬКА МОВА

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ГЕОГРАФІЯ

ЕКОНОМІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ЗАХИСТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАТИКА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

МАТЕМАТИКА

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

НІМЕЦЬКА МОВА

ПРАВОЗНАВСТВО

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА МОВА

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

ХІМІЯ

Навчальні практики

ЗВАРЮВАЛЬНА СПРАВА

СЛЮСАРНА СПРАВА

ТОКАРНА СПРАВА