chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА
У ДВНЗ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

                                                                                                                Заступник директора
                                                                                                                        з виховної роботи
                                                                                                                                        Глевич Т.В.

 

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу ДВНЗ « Чернівецький транспортний коледж». Головною метою педагогів коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.
Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, “Законом України про освіту”, Указом Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми “Діти України” на період до 2005 року”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна XXI ст.), Постановою Кабінету Міністрів України “Національна програма патріотичного виховання населення…”, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.
Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.
Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток. Виховний процес ми намагаємось будувати за принципом: « Навчаючи-виховуємо, виховуємо-навчаючи.»
Виховну роботу в коледжі планують, організовують і контролюють директор коледжу, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, завідувачі відділення, куратори груп, вихователь гуртожитку, голови циклових комісій, завідувач бібліотеки. У коледжі вже стали популярними як традиційні форми виховних заходів, так і нетрадиційні.
При плануванні виховної роботи на рік основою є такі принципи виховання:
– природовідповідність виховання;
– культуровідповідність виховання;
– демократизація виховання;
– гуманізація виховання;
– активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді;
– безперервність і наступність виховання;
– єдність навчання і виховання;
 – диференціація та індивідуалізація виховного процессу;
– гармонізація родинного та суспільного виховання.

Основним напрямом виховної роботи є громадянське виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства. В групах проводяться бесіди: “Народе мій!”, “Громадянин суверенної України”, вечори: “Пісня — душа народу”, “Без верби і калини — нема України”, диспути: “Чернівці вчора, сьогодні і завтра”, “Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні?”, “Українська держава: історія і сучасність”. Патріотичне виховання продовжується і в повсякденній роботі. Коледж має власну символіку — герб . Це виховує у молоді почуття гордості за свою альма -матір.
Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі коледжу, і тому правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу. В системі превентивного виховання профілактична та правоосвітня робота є рівнозначними.
Формуванню правової культури сприяють проведення таких бесід:
– “Проступок і злочин”;
– “Про шкоду куріння і алкоголізму”;
 – “Наркоманія сьогодні”;
 диспутів:
 – “Лист В. Сухомлинського дівчині, котра курить”;
– “Дружба і кохання — почуття різні”;
вечорів питань і відповідей:
– “Закон України про сім’ю і шлюб”;
– “Права і обов’язки молодого спеціаліста”.
У Чернівецькому транспортному коледжі плідно діє волонтерський рух. Студенти коледжу активно приймають участь у різноманітних акціях, що проводяться під керівництвом Червоного Хреста та інших громадських організацій.
     З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень кураторами та завідуючими відділеннями чітко контролюються відвідування студентами навчальних занять і з’ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про порушення студентами поведінки. Особлива увага звертається на студентів, позбавлених батьківської опіки, забезпечення надання їм соціальної допомога відповідно до чинного законодавства. В коледжі створений фонд соціальної допомоги для студентів. Треба відмітити, що бесіди, лекції на правову тематику, які проводяться, підкріплені активною діяльністю студентів по укріпленню закону і правопорядку (чергування в холах, їдальні коледжу, при проведенні загальноколеджійних свят). Вся ця робота впроваджує систему профілактики правопорушень, що склалася в коледжі і як результат — немає студентів, що стоять на обліку в МВС.
Велику допомогу надають педагогічному колективу правоохоронні органи, з якими періодично проводяться зустрічі, на яких студенти мають можливість отримати відповіді на питання, що їх цікавлять, систематично проводимо екскурсії до Чернівецького СІЗо.
Відомо, що цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у студентської молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на найкращих надбаннях цивілізації, педколектив прагне виробити у студентів естетичну активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.
Для цього використовуються різні форми роботи. Це такі, як читацькі конференції, екскурсії в музеї, театри з послідуючим обговоренням, походи по рідному місту, поїздки в інші міста, які є невід’ємною частиною історії нашого краю, відпочинки в парках міста. Студенти беруть участь в літературних вечорах, конференціях, котрі проводяться в коледжі працівниками бібліотеки та викладачами української літератури. Наприклад: “Осінні варіації”, “Вечір романсу” тощо.
Метою напрямку “Формування здорового способу життя” є забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі.
ЧТК має гарні традиції — проводити щороку спортивне свято “День здоров’я”. Студенти мають коледжі можливість займатися в спортивних секціях з ігрових видів спорту, що функціонують щоденно, брати участь у спартакіадах ЧТК. Збірні команди коледжу постійно беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів на першість області, України.
Колектив коледжу пишається багаторічними спортивними досягненнями. Наші студенти майстри спорту України,  є чемпіонами  Європи з бокусу, атлетики.
 У скарбниці перемог наших спортсменів призові місця збірної команди з волейболу, легкої атлетики у змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області.
Надзвичайно вагомою ділянкою роботи є екологічне виховання студентів ЧТК.
Студенти коледжу вже з першого курсу прилучаються до визнання себе частиною природи, відчувають почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність. В курсі вивчення предмету “Екологія”, а також заходах, що проводяться до Дня землі, до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи, виставках газет, екскурсіях у студентів розвивається творча активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховується любов до рідної природи.
Бесіди:
– “Моя земля — земля моїх батьків”;
 – “Молодь за врятування землі” (участь у  природоохоронній акції) тощо.
Поряд з іншими напрямками виховної роботи ведеться не менш значима робота з батьками.
В роботі з батьками студентів ставляться питання ознайомлення з умовами сімейного виховання, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, створення сприятливої трудової атмосфери в сімї, культури поведінки, а також залучення до традицій родинно-побутової культури українців.
В коледжі регулярно проводяться батьківські збори, лекції, які перетворюються часто у вечори питань і відповідей.
Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в групі, першим вихователем, консультантом, наставником є куратор групи, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює зі студентами та їх батьками, викладачами, керівниками секцій, гуртків, молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно -масову роботу.
Організаційно-виховна робота з студентами кураторів груп включає такі форми:
– Проведення зборів. Актуальність їх тематики.
 – Індивідуальна робота зі студентами і її ефективність та результативність.
 – Роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ. Допомога в їх проведенні.
– Допомога студентам в проведенні диспутів, тематичних вечорів тощо.
 – Допомога студентам в фізично-оздоровчій роботі.
 – Дослідницька діяльність студентів, організація екскурсій, туристичних походів.
 – Керівництво гуртками, студіями, клубом, творчими об’єднаннями студентської молоді.
 – Ведення навчально-виховної документації.
 
 Велику організаційно-виховну позааудиторну роботу ведуть предметні комісії.
Значним явищем є проведені предметні тижні, що стали традиційними в коледжі. Надзвичайно цікавими є заходи, проведені комісією іноземних мов, економічних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін. Це конкурси газет, КВК, аукціони.
Складовою частиною виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення студентів до громадської діяльності.
В коледжі створена Студентська рада, робота в якій виховує в молоді ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Плідно працює редакція студентської газети «Студентський експрес», редактором якої студент Попович Роман, один із членів Студентської ради.
Самоврядування в коледжі є для студентів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення молоді.
Таким чином, педагогічний колектив впевнений в тому, що виховання студентської молоді в коледжі організоване правильно і насправді формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність і громадянськість