chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Відкриті заняття

Вивчення професійного розвитку і педагогічної майстерності викладачів

2020-2021 навчальний рік

26 лютого викладачка спецдисциплін відділення «Автомобільне господарство» Валентина Василівна Козловська дистанційно провела за допомогою комунікаційної технології  Google Meet показове відкрите заняття в 27 групі у формі лекції-презентації на тему «Організація  руху рухомого складу на маршрутах. Маршрутизація перевезень» з дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень». Валентина Василівна продемонструвала добре володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, активно застосуваючи інноваційні методи та проєктні технології протягом всього заняття. Під час проведення лекції викладачка уміло поєднувала теоретичний матеріал із застосуванням знань студентів в майбутньому на практиці, використовуючи в презентації ефекти анімації в редакторі презентацій, а саме переміщення об’єктів, відео з YouTube та програми для визначення довжини маршрутів перевезень – Lardi Trans, Della, Візіком карти, Google Maps. У підсумках заняття Валентина Василівна провела опитування відповідно рівнів мислення (таксономії Блума), яке довело, що була досягнута поставлена навчальна, розвивальна та виховна мета заняття. Атестаційна комісія дала позитивну оцінку проведеному заняттю і відзначила професійне зростання викладача.

Відкрите заняття проведене в дистанційному режимі на платформі Google Meet 19 лютого на тему «Діагностування автомобілів на лінії інструментального контролю» викладач фахових дисциплін та завідувач відділення «Автомобільне господарство» Грудей Дмитро Анатолійович розпочав у національно-патріотичному дусі – з хвилини мовчання пам’яті Героїв Небесної сотні. Показове заняття продемонструвало високий рівень професійної підготовки викладача, який вміло використав і поєднав різноманітні методи контролю – тестування на освітній платформі Moodle, усне фронтальне опитування, онлайн бліц-опитування; поєднав лекційний матеріал з відеопоказом будови лінії інструментального контролю Bosch SDL-260; навів приклади з життя і власного досвіду та ознайомив з поетапним технологічним процесом діагностування на лінії. Студенти в свою чергу продемонстрували грунтовні знання предмета та зацікавленість у майбутній професії. На особливу увагу заслуговує культура мовлення викладача та наявність зворотного зв’язку зі студентами. Присутні на занятті члени атестаційної комісії відзначили активне залучення викладачем студентів до дискусії, відповідей на питання, висловлення власної думки, мотивації до отримання і розширення фахових знань, розвитку підприємницької компетентності.

16 грудня викладачка спецдисциплін відділення «Колійне господарство» Злотник Світлана Михайлівна провела в академічній групі 41 за допомогою комунікаційної технології Google Meet показове відкрите заняття на тему «Організація оплати праці на підприємстві» з навчальної дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва». Протягом всього заняття розглядалися актуальні питання принципу організації заробітної плати на виробництві, тарифна система оплати праці та заохочення працівників залізничного транспорту. Лекція побудована і проведена методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. Формат лекції надав можливість студентам-колійникам актуалізувати зв’язок заробітної плати і продуктивності праці. На розрахункових прикладах було продемонстровано нарахування заробітної плати при різних формах оплати праці. Це дало змогу розкрити аспекти нарахування заробітної плати із різноманітними доплатами та заохоченнями, що в результаті формує у студентів основи критичного мислення та застосування набутих знань на практиці. Узагальнення знань з теми відбулося у формі гри «Правда чи фейк», в якій студенти активно взяли участь, відповідаючи на питання, обговорюючи їх та обгрунтовуючи свою позицію. Світлана Михайлівна яскраво продемонструвала педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом та вміння мотивувати студентів до навчально-пізнавальної діяльності.

З метою підняття престижності професій залізничного транспорту і здобуття фахових знань до Дня залізничника 05 листопада організовано і проведено в дистанційному режимі захід на тему: «Я гордий тим, що я обрав професію залізничника». Відкритий бінарний виховний захід організували викладачі коледжу Ванзар Володимир Миколайович та Лягу Георгій Васильович. До підготовки заходу залучено студентів третього курсу, викладачів і  адміністрацію коледжу, фахівців–залізничників структурних підрозділів АТ «УКЗАЛІЗНИЦЯ», які закінчили наш навчальний заклад у різні роки. Виховна робота – це той аспект формування студентської особистості, який просто не можна відкласти на потім. Навіть карантин не може стати перепоною для формування правильних цінностей і всебічного розвитку студентства. Під час виховного заходу викладачі намагалися зробити короткий екскурс у минуле і ознайомити з історичними етапами розвитку залізничного транспорту, дати можливість студентам-учасникам відверто розповісти про свій вибір і любов до обраної професії. Для зацікавлення студентів до пізнання нового Володимир Миколайович та Георгій Васильович провели на завершення вікторину на знання майбутньої професії. Невимушена атмосфера та щире спілкування залишили гарні спогади і враження про онлайн-зустріч.

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в Чернівецькій області та запровадженням на всій території України карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» викладачі коледжу перейшли у роботу з використанням різних технологій дистанційного навчання, встановили різні засоби доступу студентів до навчальних матеріалів, засоби зворотного зв’язку між студентами та викладачами, які проводять заняття у дистанційному режимі. Розпочалася робота над підбором матеріалу для дистанційного навчання та інших форм роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-заняття, конференції, тестування тощо). Викладачі почали опановувати різні онлайн-платформи (віртуальне освітнє середовище Moodle, Google Classroom) та сервіси (Classtime, Google Forms), вебсайти (https://www.youtube.com/; https://imzo.gov.ua/; https://www.ed-era.com/; https://zno.osvita.ua/; https://besmart.study/), відеозв’язок (комунікаційні технології – Zoom, Meet, Skype, Hangouts), використовувати освітній проект «На урок», експрес-уроки та електронні підручники, електронну пошту та різні месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram та ін.).

Дистанційне навчання має як свої переваги, так і недоліки. Але необмежений вибір освітніх можливостей, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та творчий підхід викладачів до своєї справи сприяють реалізації освітнього процесу в максимально можливому обсязі. Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн, яка проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених аудиторіях», коли студенти та їх викладачі перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів, інтерактивні заняття та консультації відбуваються в режимі реального часу. Викладачі та студенти можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.