chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Відкриті заняття

Вивчення професійного розвитку і педагогічної майстерності викладачів

2021-2022 навчальний рік

09 лютого 2022 року викладачем навчальної дисципліни «Автоматичні гальма рухомого складу» Іваном ГУЗИКОМ була проведена інтерактивна лекція на тему «Класифікація гальм і їх основні властивості. Розташування гальмівного обладнання на вагоні» із виїздом на виробництво у Виробничий підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці» філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». Лекція на виробництві надала можливість студентам відчути дух професії завдяки проведенню цільового інструктажу, інтерактивної гри «Дзвіночок» у спальних вагонах пасажирського потягу, бесіді-розповіді викладача із демонструванням гальмівного обладнання на вагоні, доповідей студенток Олени Чернеги, Ірини Якубчик про призначення, загальну будову і технічні характеристики повітропровода та повітророзподільника. Іван Васильович забезпечив  студентам 3-го курсу перетворення усної інформації у візуальну форму, що завдяки узагальненню і систематизації матеріалу – заповнення студентами таблиць у плані-конспекті – формувало у них логічне професійне мислення. Показове заняття було максимально інформативним, чималий обсяг навчального матеріалу був розподілений та опрацьований в найбільш ефективних формах. Іван ГУЗИК створив позитивний психологічний мікроклімат, що забезпечило високу організованість та активність студентів, і продемонстрував креативний підхід до організації пізнавальної діяльності студентів, комунікабельність, високий професійний рівень підготовки, педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом, методикою формування ключових компетентностей у студентів, що було відзначено членами атестаційної комісії, присутніми на занятті.

                                                                      

Викладачка фахових дисциплін Альона ПЛЕНГЕЙ провела 08 грудня 2021 року інформаційну лекцію з навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» на тему «Технологія термічної обробки вуглецевих сталей і чавунів». На початку заняття викладачка чітко окреслила мету та озвучила основні знання і вміння, якими повинні володіти студенти, а саме: вони повинні знати і вміти визначати види термічної обробки, фази відпалювання, різновиди гартування залежно від призначення, вплив нормалізації на структуру та властивості сталі. Актуалізацію опорних знань студентів Альона Василівна провела, використовуючи різні форми відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідних для опанування нового матеріалу: репродуктивна бесіда у вигляді інтерактивної вправи «Я знаю…», заслуховування студентських проєктів, тестова перевірка. Для якісного засвоєння нового матеріалу викладачка використала студентські проєкти, презентації та відеоматеріал, застосовуючи мультимедійну техніку. Протягом заняття спостерігалось встановлення міждисциплінарних зв’язків та зв’язків з майбутньою професією. Рефлексія в кінці заняття у формі інтерактивної вправи «Незакінчене речення» продемонструвала, що навчальна, виховна і розвивальна мета були досягнуті. Члени атестаційної комісії дали позитивну оцінку проведеному заняттю, відзначивши професійне зростання викладачки Альони ПЛЕНГЕЙ та надавши деякі поради для кращої активізації студентів на занятті.

17 листопада 2021 року викладачка хімії Тетяна СИЧ провела показове відкрите заняття на тему «Лабораторна робота №4 «Виявлення катіонів та аніонів в розчинах». Створення психологічної атмосфери на початку заняття дозволило викладачці налаштувати студентів на активну, плідну та результативну роботу. «Просто знати – це не все, знання потрібно використовувати» – словами відомого літературного, державного та наукового діяча Йоганна Гете Тетяна Владиславівна мотивувала студентів 23-ї групи до навчальної діяльності. Навчально-методичне забезпечення (бланки-звіти лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки, картки з завданнями, таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді, хімічне обладнання і реактиви, мультимедійний проєктор і ноутбук та ін.) допомогли ефективно і в повній мірі вдосконалити практичні знання студентів з розділу «Неорганічні речовини». Лабораторна робота проводилася у формі діалогу «викладач-студент», протягом якого спочатку відтворювалися знання студентів про якісні реакції, які вивчалися раніше, потім складалися рівняння реакцій та в кінці демонструвалися досліди із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і наочності. Тетяна Владиславівна на різних етапах заняття підтримувала постійний зв’язок теорії з життям та прикладами з власного досвіду. Члени атестаційної комісії звернули увагу на дотриманні викладачкою принципів дидактики: цілеспрямованості, науковості, систематичності і послідовності, доступності та наочності, активності та індивідуалізації. Присутні на занятті відзначили професіоналізм та педагогічні здібності Тетяни Владиславівни, повагу до студентів, а також уміння постійно удосконалюватись. «Хто не йде вперед, той іде назад: стоячого положення нема» – девіз, якого дотримується у своїй роботі викладачка вищої категорії.

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Конструкція вагонів» на тему «Формування колісних пар Тавра і написи на колісних парах», проведене 29 вересня 2021 року викладачкою спецдисциплін відділення «Вагонне господарство» Світланою ІВАНОВОЮ-САВКОЮ, відзначалося використанням методів і прийомів особистісно зорієнтованого навчання. Формування ключових компетентностей, поєднання індивідуальної і групової форм діяльності студентів, організація ігрової ситуації (гра «Щасливий випадок», гра «Так-ні»), використання міждисциплінарних зв’язків, уміння встановити зв’язок матеріалу, що вивчається, з досвідом і знаннями, набутими студентами раніше, та майбутньою професією, використання інформаційно-комунікаційних технологій – свідчення високого рівеня професійної підготовки педагога.

2020-2021 навчальний рік

26 лютого викладачка спецдисциплін відділення «Автомобільне господарство» Валентина Василівна Козловська дистанційно провела за допомогою комунікаційної технології  Google Meet показове відкрите заняття в 27 групі у формі лекції-презентації на тему «Організація  руху рухомого складу на маршрутах. Маршрутизація перевезень» з дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень». Валентина Василівна продемонструвала добре володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, активно застосуваючи інноваційні методи та проєктні технології протягом всього заняття. Під час проведення лекції викладачка уміло поєднувала теоретичний матеріал із застосуванням знань студентів в майбутньому на практиці, використовуючи в презентації ефекти анімації в редакторі презентацій, а саме переміщення об’єктів, відео з YouTube та програми для визначення довжини маршрутів перевезень – Lardi Trans, Della, Візіком карти, Google Maps. У підсумках заняття Валентина Василівна провела опитування відповідно рівнів мислення (таксономії Блума), яке довело, що була досягнута поставлена навчальна, розвивальна та виховна мета заняття. Атестаційна комісія дала позитивну оцінку проведеному заняттю і відзначила професійне зростання викладача.

Відкрите заняття проведене в дистанційному режимі на платформі Google Meet 19 лютого на тему «Діагностування автомобілів на лінії інструментального контролю» викладач фахових дисциплін та завідувач відділення «Автомобільне господарство» Грудей Дмитро Анатолійович розпочав у національно-патріотичному дусі – з хвилини мовчання пам’яті Героїв Небесної сотні. Показове заняття продемонструвало високий рівень професійної підготовки викладача, який вміло використав і поєднав різноманітні методи контролю – тестування на освітній платформі Moodle, усне фронтальне опитування, онлайн бліц-опитування; поєднав лекційний матеріал з відеопоказом будови лінії інструментального контролю Bosch SDL-260; навів приклади з життя і власного досвіду та ознайомив з поетапним технологічним процесом діагностування на лінії. Студенти в свою чергу продемонстрували грунтовні знання предмета та зацікавленість у майбутній професії. На особливу увагу заслуговує культура мовлення викладача та наявність зворотного зв’язку зі студентами. Присутні на занятті члени атестаційної комісії відзначили активне залучення викладачем студентів до дискусії, відповідей на питання, висловлення власної думки, мотивації до отримання і розширення фахових знань, розвитку підприємницької компетентності.

16 грудня викладачка спецдисциплін відділення «Колійне господарство» Злотник Світлана Михайлівна провела в академічній групі 41 за допомогою комунікаційної технології Google Meet показове відкрите заняття на тему «Організація оплати праці на підприємстві» з навчальної дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва». Протягом всього заняття розглядалися актуальні питання принципу організації заробітної плати на виробництві, тарифна система оплати праці та заохочення працівників залізничного транспорту. Лекція побудована і проведена методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. Формат лекції надав можливість студентам-колійникам актуалізувати зв’язок заробітної плати і продуктивності праці. На розрахункових прикладах було продемонстровано нарахування заробітної плати при різних формах оплати праці. Це дало змогу розкрити аспекти нарахування заробітної плати із різноманітними доплатами та заохоченнями, що в результаті формує у студентів основи критичного мислення та застосування набутих знань на практиці. Узагальнення знань з теми відбулося у формі гри «Правда чи фейк», в якій студенти активно взяли участь, відповідаючи на питання, обговорюючи їх та обгрунтовуючи свою позицію. Світлана Михайлівна яскраво продемонструвала педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом та вміння мотивувати студентів до навчально-пізнавальної діяльності.

З метою підняття престижності професій залізничного транспорту і здобуття фахових знань до Дня залізничника 05 листопада організовано і проведено в дистанційному режимі захід на тему: «Я гордий тим, що я обрав професію залізничника». Відкритий бінарний виховний захід організували викладачі коледжу Ванзар Володимир Миколайович та Лягу Георгій Васильович. До підготовки заходу залучено студентів третього курсу, викладачів і  адміністрацію коледжу, фахівців–залізничників структурних підрозділів АТ «УКЗАЛІЗНИЦЯ», які закінчили наш навчальний заклад у різні роки. Виховна робота – це той аспект формування студентської особистості, який просто не можна відкласти на потім. Навіть карантин не може стати перепоною для формування правильних цінностей і всебічного розвитку студентства. Під час виховного заходу викладачі намагалися зробити короткий екскурс у минуле і ознайомити з історичними етапами розвитку залізничного транспорту, дати можливість студентам-учасникам відверто розповісти про свій вибір і любов до обраної професії. Для зацікавлення студентів до пізнання нового Володимир Миколайович та Георгій Васильович провели на завершення вікторину на знання майбутньої професії. Невимушена атмосфера та щире спілкування залишили гарні спогади і враження про онлайн-зустріч.

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в Чернівецькій області та запровадженням на всій території України карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» викладачі коледжу перейшли у роботу з використанням різних технологій дистанційного навчання, встановили різні засоби доступу студентів до навчальних матеріалів, засоби зворотного зв’язку між студентами та викладачами, які проводять заняття у дистанційному режимі. Розпочалася робота над підбором матеріалу для дистанційного навчання та інших форм роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-заняття, конференції, тестування тощо). Викладачі почали опановувати різні онлайн-платформи (віртуальне освітнє середовище Moodle, Google Classroom) та сервіси (Classtime, Google Forms), вебсайти (https://www.youtube.com/; https://imzo.gov.ua/; https://www.ed-era.com/; https://zno.osvita.ua/; https://besmart.study/), відеозв’язок (комунікаційні технології – Zoom, Meet, Skype, Hangouts), використовувати освітній проект «На урок», експрес-уроки та електронні підручники, електронну пошту та різні месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram та ін.).

Дистанційне навчання має як свої переваги, так і недоліки. Але необмежений вибір освітніх можливостей, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та творчий підхід викладачів до своєї справи сприяють реалізації освітнього процесу в максимально можливому обсязі. Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн, яка проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених аудиторіях», коли студенти та їх викладачі перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів, інтерактивні заняття та консультації відбуваються в режимі реального часу. Викладачі та студенти можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.