chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Історична довідка

Чернівецький транспортний фаховий коледж (Чернівецький технікум залізничного транспорту) заснований в січні 1945 року на підставі наказу Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР за №807/ЦЗ від 6 грудня 1944 року та за наказом управління Кишинівської залізниці за №1/Н від 6 січня 1945 року. Чернівецький технікум залізничного транспорту був першим технікумом, з заснованих на Буковині, де до того часу транспортного навчального закладу будь-якого типу взагалі не існувало.

В 1945 році на момент відкриття в технікумі було створено два відділення : колійного і паровозного господарств. Заняття в ЧТЗТ почались 2 березня 1945 року. На цей період в технікумі працювало 14 викладачів, навчалось 168 студентів.

З 1945 року технікум був підпорядкований Кишинівській залізниці, а в 1954 році перепідпорядкований Львівській залізниці.

В 1953 році замість паровозного відділення відкрито відділення промислового і цивільного будівництва.

В 1969 році відкрито заочне відділення з підготовки техніків-колійників і техніків-будівельників.

В 1964 році на денному і заочному відділеннях відкрито спеціальність “Вагонне господарство”.

В 1971 році відкрито відділення “Ізотермічний рухомий склад і холодильне господарство”.

В 1982 році було закрите відділення промислового і цивільного будівництва.

В 1988 році відбулось з’єднання відділень ізотермічного рухомого складу і вагонного господарства і створене відділення вагонне господарство.

В 1991 році відділення колійного господарства реорганізовано у відділення колійного господарства та виробничого будівництва.

 

В 1997 році на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.97 року за №526 Чернівецький технікум залізничного транспорту реорганізований в Чернівецьку філію Львівського технікуму залізничного транспорту.

З 1998 року в навчальному закладі була проведена робота по розширенню матеріально-технічної бази філії для відкриття двох нових спеціальностей автомобільного напряму, а саме: обладнано сім навчальних кабінетів для двох нових спеціальностей, п’ять лабораторій і створено методично-навчальну базу для практичного навчання молодших спеціалістів.

В 1999 році відповідно до рішення ДАК від 9 лютого, філії видано ліцензії (за № 250004 і № 250005) на право провадження освітньої діяльності на денному і заочному відділеннях пов’язаної з наданням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напрямів:

0902 – “Інженерна механіка” за спеціальністю 5.090240 “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів”.

1004 – “Транспортні технології” за спеціальністю 5.100404 “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”.

В 1999 році було створено відділення автомобільне господарство до складу якого входили дві спеціальності – “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів” і “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”.

В 2001 році рішенням керівництва Львівської залізниці було передано на баланс технікуму територію автомобільного гаражу станції Чернівці, де силами навчального закладу був створений навчальний корпус і обладнано 3 навчальні аудиторії, 2 лабораторії, і 2 навчальні майстерні. На території гаражу розмістився повноцінний навчальний майданчик з керування транспортними засобами, що створило можливість проходження практики студентів з керування автомобільним транспортом.

В 2001 році були створенні відділення ремонту автомобілів і відділення організації перевезень. Починаючи 1945 року з моменту відкриття технікуму, було відкрите відділення колійного господарства, що дозволило задовольнити потреби, як Львівської залізниці, так і потреби інших залізниць, а також і західного регіону в спеціалістах даного профілю. За час існування даної спеціальності в коледжі створено 19 кабінетів і 7 лабораторій, навчальний полігон, що дозволяє повністю забезпечити виконання навчального плану на необхідному високому технічному рівні. На колійному відділенні в коледжі працюють висококваліфіковані спеціалісти-практики. За час існування колійної спеціальності було підготовлено більше 5 тис. техніків-колійників, які успішно працюють, як на залізничному транспорті так і в різних сферах виробництва. На даний час зусиллями керівництва і працівників навчального закладу при підтримці керівництва Львівської залізниці був реконструйований полігон колійного господарства з встановленням стрілочного переводу 1/9 Р-65 на дерев’яних брусах, збудована опорна стійка в розрізі, як один з елементів штучних споруд. Для кращого оволодіння і вивчення предмету “Неруйнуючий контроль рейок” лабораторію предмету доповнили новими сучасними дефектоскопами: “ПОИСК-10Е”, “РЕЛЬС-6″. Ведеться робота над покращенням технічного забезпечення спеціальних предметів колійного господарства з використанням комп’ютерної техніки для виконання розрахунків курсових проектів. Починаючи з 1964 року було відкрите відділення вагонного господарства. За час існування даної спеціальності в коледжі створено 20 кабінетів, 11 лабораторій і навчальні полігони, які дозволяють проводити практичні і теоретичні заняття з наглядним використанням частин діючого рухомого складу, що в свою чергу покращує підготовку високопрофесійних спеціалістів і повністю забезпечує виконання навчального плану на необхідному високому технічному рівні. Для навчання студентів в навчальному закладі створені необхідні умови. За час існування вагонної спеціальності було підготовлено більше 3 тис. фахівців.

При підтримці керівництва Львівської залізниці був встановлений на полігоні вагонного господарства вагон-хоппер, який використовується для проведення лабораторних і практичних занять з спеціальних дисциплін. Ведеться реконструкція кабінетів: “Правил технічної експлуатації і безпеки руху поїздів” і лабораторії “Ремонту вагонів”. Це дозволить більш ефективно використовувати сучасне обладнання для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проводиться подальша робота по вдосконаленню навчального процесу з використанням комп’ютерної техніки і мережі Інтернету в проведенні теоретичних і практичних занять, що покращує технічне забезпечення спеціальних предметів вагонного господарства.

Ведеться робота з розширення матеріальної – технічної бази відділення з встановленні на полігоні вагонного господарства вагону-ресторану і критого вагона, що дозволить суттєво розширити практичну підготовку спеціалістів вагонників.

В технікумі створені 3 комп’ютерних класи в яких розміщенні 58 сучасних комп’ютерних робочих місць, в багатьох кабінетах встановлені комп’ютери які підєднані до системи Інтернет і на перспективу ведеться робота по вдосконаленню локальної комп’ютерної мережі навчального закладу з збільшенням комп’ютерних робочих місць до – 78. Проводиться робота по створенню необхідної бази комп’ютерних даних на денному і заочному відділеннях.

В 2003 році відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 35 від 17 січня 2003 року і наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 44-Ц від 24 лютого 2003 року Чернівецька філія Львівського технікуму реорганізована в Чернівецький технікум залізничного транспорту, який є правонаступником філії.

В 2008 році відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 1001 від 08 серпня 2008 року Чернівецький технікум залізничного транспорту перейменований в державний вищий навчальний заклад “Чернівецький транспортний коледж”, який є правонаступником технікуму.

За роки свого існування в коледжі було підготовлено понад 19 тис. фахівців для транспортної галузі.

В своїй діяльності Чернівецький транспортний фаховий коледж керується тим, що в період входження України в європейську і світову економіку потрібні кадри з принципово новим мисленням і здібностями в організації і управлінні виробництвом, які здатні в нових умовах будувати економіку незалежної України.