chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу — один з найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої освітньої спільноти. В реаліях сьогодення співпраця між адміністрацією коледжу, викладачами та студентами і батьками — набуває особливої важливості.

Дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, студентів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати студентів, давати раду технічним проблемам основна мета адміністрації та викладачів коледжу.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж» продовжує освітній процес під час карантину,  навчання здійснюється дистанційно з дотриманням визначеного розкладу занять та змісту навчальних програм підготовки молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів). 

Використовуючи різноманітні засоби комунікації та інструментарії викладачі презентують власні навчальні відео, аудіо матеріали, електронні книги та посібники, проводять інтерактивні лекції, онлайн–трансляції на платформах дистанційного навчання Moodle, SMLS, Google Classroom, Classtime, Microsoft Teams, у створених групах навчання в освітніх соцмережах ClassDojo, Facebook. Також студентам рекомендується використовувати для навчання безкоштовний доступ до навчальних ресурсів Edera, Prometheus, Coursera, та інші. Для швидкісного обміну інформацією рекомендовано використовувати програми з обміну повідомленнями, такі як Viber, WhatsApp, Telegram, що дає можливість працювати в режимі реального часу. Кожен педагог самостійно визначає найоптимальніший варіант спілкування зі студентами, чіткий дедлайн для виконання завдань. 

 Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається систематично в режимі онлайн, шляхом перевірки практичних і лабораторних робіт, які студенти надсилають викладачам, також часто використовуються тестові завдання для контролю знань. Згідно графіка освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік в режимі онлайн також відбуваються захисти курсових проектів і робіт та екзаменаційна сесія для студентів денної та заочної форми навчання. Заміни занять у розкладі, вразі відсутності викладача по хворобі чи з інших поважних причин, висвітлюються у Viber спільноті «ЧТФК ВСІ».

Студенти мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

Адміністрація коледжу звертається з проханням до  батьків забезпечити належні умови для навчання вдома.

 

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Державному вищому навчальному закладі “Чернівецький транспортний фаховий коледж”